טופס תיאום לקראת פגישה עם עמית והגר

אנו עמית והגר דרור (להלן: “עמית והגר”) לאחר כברת דרך שעברנו בחיינו במסגרות שונות ובמקומות עבודה שונים, החלטנו כי לאור הניסיון שצברנו הגיעה העת להציע לציבור הרחב מידע וכלים מניסיוננו ומכישורינו.

אנו הגענו להבנה כי יש באפשרותנו לתת לקהל הרחב בסיס ידע, כלים ושיטות פרקטיים לשיפור ולצמיחה כלכלית באמצעות השקעה בנכסים נדלניים ובהשקעות נוספות אשר מבוססות כולן על הכנסות פסיביות. נשמח לחלוק עמכם את הידע והמידע באופן חופשי וללא כל התחייבות כספית או תשלום אחר מכם, בהתאם לתנאים והכללים הבאים:

1 המידע שיועבר הינו מידע שעיקרו סיוע ביצירת הכנסות פאסיביות ומתבסס על מודל שפיתחנו בהתאם לניסיוננו בתחום.
2 המידע יכול לעבור אליכם בצורה פרונטאלית, במצגות, בשיחת טלפון וכן במדיות הדיגיטליות השונות והרשתות החברתיות.
3 אנו שבים ומבהירים כי אנו איננו בעלי הכשרה פורמלית או יועצים בתחום הכלכלי, פיננסי, הפנסיוני, תחום תיווך הנדל”ן, תחום ניירות הערך, ואיננו יועצים ברישיון מכל סוג שהוא ומשכך, כל השקעה שתבוצע על ידכם, בהסתמך על המידע שיועבר, לא יהווה עילה לתביעה כלשהי.
4 אנו נותנים את המידע האמור בהתאם לתפיסתנו וניסיוננו האישי בתחום, ולכל אחד שמורה הזכות האם לעשות שימוש במידע, אם לאו, והיה ובחרתם לבצע השקעה כלשהי, מוטלת עליכם החובה לבחון את אפיק ההשקעה בעצמכם ותוך התייעצות עם עו”ד או יועץ רלוונטי אחר מטעמכם.
5 אנו איננו מתחייבים לתוצאה, לרווח שיופק או לאי-הפסד. הגם שההמלצות שלנו מבוססות על מודל שפיתחנו ולמרות שאנו איננו ממליצים על גופים אשר אינם עומדים במודל ואשר אנו לא מושקעים בהם בעצמנו. עם זאת אנו חוזרים ומבהירים שבכל השקעה קיים מרכיב של סיכון וחוסר וודאות, גם להשקעות שמבוצעות בהתאם למודל השקעות שפיתחנו.
6 בהתאם, אנו איננו אחראיים על רווחים או הפסדים שייגרמו מהשקעות שתבחרו לבצע אצל צדדים שלישיים, בעקבות המידע שיועבר אליכם. כאמור, זו בחירה מודעת שלכם להשקיע בגוף ספציפי ובסכום ספציפי ואתם עושים כן על אחריותכם הבלעדית.
7 אנו מצהירים כי אנו איננו היזמים או בעלי מניות בגופים עליהם אנו ממליצים, ובהם כאמור, אנו מושקעים בעצמנו או היינו מושקעים בעבר. יחד עם זאת, אנו מבהירים כי אנו מקבלים עמלות הקשורות להשקעות המבוצעות באותו גוף רלוונטי במידה והמלצתנו תניב השקעה בגופים אלה. עמלות אלה הן המאפשרות לנו להמשיך ולהעביר את המידע שצברנו, מבלי שתצטרכו לשלם לנו על כך.
8 אנו מבהירים שבחתימתכם מטה אתם מאשרים לגופים עליהם אנחנו ממליצים, לעדכן אותנו בפרטי ההשקעה שביצעתם אצלם, במידה ותבחרו להשקיע איתם.
9 אנו פועלים בשקיפות ובוחנים בהתאם למודל שפיתחנו גופים שונים וככל שגופים אלו יעמדו בתנאי המודל ייתכן שנשקיע גם בהם.
10 חשוב לציין, כי איננו עוסקים או מתייחסים לחברות אשר אינן עומדות במודל ו/או אשר איננו משקיעים בהם ועל כן אין טעם לפנות אלינו ולשאול מה דעתנו על גופים שאינם עומדים בתנאי המודל ו/או אשר אנו איננו מושקעים בהם.
11 אנו מבקשים מכל אדם אשר רוצה לקבל את הידע כאמור לנהוג בצורה הוגנת ומכובדת כלפי אנשים ו/או חברות אחרות.
12 בחתימתכם למטה הנכם מאשרים כי קראתם את ההבהרה במלואה, הבנתם את משמעותה ואף התייעצתם בעניין וכי קריאת ההבהרה ואישורה מהווה תנאי לקבלת המידע הרלוונטי.
13 קראתי את האמור לעיל ואני מאשר שלא תהיה לי כל טענה , דרישה או תביעה כלפיכם לרבות ובפרט בשל אובדן כספים או הפסד או אי הצלחת ההשקעה שתבחרו לעשות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש