אפשר לצפות בכל ההזדמנויות

עסקה מניבה
משך העסקה:3 שנים
סף כניסה: 50,000 יורו
עסקה יזמית
משך העסקה:3 שנים
סף כניסה: 50,000 דולר
עסקה מניבה
משך העסקה:5-3 שנים
סף כניסה: 50,000 דולר
עסקה מניבה
סף כניסה: 200,000 ש”ח
עסקה יזמית
משך העסקה:4 שנים
סף כניסה: 500,000 ש”ח
עסקה יזמית
משך העסקה:5-3 שנים
סף כניסה: 55,000 דולר
עסקה מניבה
משך העסקה:פתוח
סף כניסה: 300,000 דולר
ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש