קרן להשקעות נדל”ן בארה”ב

מעבר לצפייה בהזדמנות

צפיה בהזדמנות ההשקעה מאפשרת לשחקן האלפא ליצור איתך קשר
עסקה מניבה
משך העסקה:פתוח
סף כניסה: 300,000 דולר
ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש
ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש