אגודה שיתופית | Cooperative

התאגדות (אנשים, גופים) הפועלת מען מטרה משותפת ולרווחת חבריה, בעלת מעמד משפטי עצמאי (סוג של תאגיד).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש