אג״ח מגובות נכסים | Asset-backed security (ABS)

מכשיר פיננסי, סחיר בד״כ, המגובה בנכסים פיננסיים מסוימים (הלוואות דיור/רכב ועוד) המייצרים את תזרים המזומנים שממנו ישולם המכשיר (מקרה פרטי של ABS הוא MBS – אג״ח מגובת משכנתה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש