אג״ח ניתנת לפידיון מוקדם | Callable bond

איגרת חוב שניתן לפרוע לפני מועד הפירעון שנקבע (עלותן בד״כ גבוהה יותר בשל המאפיין הזה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש