אג״ח | Bond

תעודת חוב שהונפקה על ידי ממשלה או תאגיד. מכשיר פיננסי שבמסגרתו המנפיק (הלווה) מתחייב להחזיר לרוכש האג״ח (המלווה) את ערכה, בתוספת ריבית, לאורך ותוך תקופה מסוימת.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש