אופציית רכש | Call option

הזכות לקנות מניות או חוזים עתידיים במחיר קבוע עד למועד התפוגה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש