איזון תקציבי | Balance

התאמה בין הוצאות להכנסות, בין תחייבויות לנכסים כספיים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש