אינפלציה | Inflation

עלייה כללית ומתמשכת במחירי סחורות ושירותים, אשר בתורה מפחיתה את כוח הקנייה של הכסף (הכסף שווה פחות לאורך הזמן). מדד המחירים לצרכן הוא כלי מרכזי למדידת שיעור האינפלציה – שיעור עליית המחירים מתקופה לתקופה הוא בעצם האינפלציה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש