בהלת הבנקים | Bank panic/run

אירוע/משבר שגורמים לציבור למשוך את הכספים מהבנקים, בבת אחת. מצב שעלול להביא לקריסת הבנק/המערכת הבנקאית.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש