בום | Boom

תקופה המאופיינת בעלייה מתמשכת במספר מדדים כלכליים (תפוקה, השקעות ותעסוקה לדוגמה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש