ביטוח לאומי | Social Security

מערכת ביטוח ממשלתית המאפשרת תמיכה חברתית באוכולוסיה: זקנה, שאירים, נכות, עוני, אבטלה, נכות ועוד. כל עובד (שכיר, עצמאי) מחויב להפריש אחוז מסוים משכרו למנגנון הביטוח הלאומי.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש