ביטחון כלכלי | Economic security

הגנה על צרכנים, יצרנים ובעלי משאבים מפני סיכונים, כגון: אבטלה, נכות, גניבה, הונאה, הרס רכוש (אסונות טבע), כשל כלכלי וכדומה. על כל חברה להחליט מה הם אזורי אי-הוודאות שהיא (או הממשלה) תגן על חבריה מפניהם, ובאיזה אופן/עלות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש