ביקוש מצרפי | Aggregate demand curve

רמת הביקוש לסחורות ולשירותים במשק (GDP) בפרק זמן נתון, בכל רמת מחיר.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש