בנצ׳מרק (תיק סמן / אמת מידה / בוחן ביצועים) | Benchmark

קבוצה של ניירות ערך (דוגמת ה-Dow Jones Industrial Average או S&P 500 Index), שביצועיהם משמשים כסטנדרט למדידת ביצועי ההשקעות בשוק.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש