בנק מרכזי | Central bank

מוסד המפקח על מערכת הבנקאות במדינה מסוימת, מסדיר את התנהלותה וקובע את כמות הכסף במשק.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש