בעלות יחידה | Proprietorship

עסק בבעלות ובניהול של אדם אחד – זוכה לכל הרווח ונושא בכל ההפסד.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש