בעלות משותפת | Tenants in Common

כאשר שני אנשים או יותר הם הבעלים של נכס, בחלוקה לא בהכרח שווה.הבעלות יכולה לעבור לאדם אחר במהלך חייו של הבעלים או באמצעות צוואה לאחר מותו.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש