ברוקר | Broker/Stock Broker

אדם/ארגון שקונה ומוכר מניות בבורסה, מטעם/עבור משקיע.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש