גופי סליקה | Clearing banks

מוסדות פיננסיים המבצעים סליקה של מסחר במכשירים פיננסיים עבור גורמים חוץ בנקאיים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש