גיוון נכסים/ השקעות | Asset allocation

פיזור השקעות בין קטגוריות שונות, במטרה למזער סיכונים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש