גיוון תיק ההשקעות | Diversification

החזקת מגוון נכסי השקעה, באופן שגורר צמצום סיכונים ומקזז הפסדים מזדמנים עם רווחים אפשריים.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש