גירעון תקציבי | Budget deficit

מצב שבו ההוצאות עולות על ההכנסות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש