דוח מאזן | Balance sheet

סיכום הנתונים הפיננסיים של חברה (נכסים, התחייבויות, הון עצמי) – מסמך המספק למשקיעים פוטנציאליים הצצה על מצבה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש