דוח שנתי | Annual report

מידע על ביצועיה הכספיים של החברה בשנה החולפת (נכסים והתחייבויות, רווח והפסד. הדוח שהחברה מפרסמת (ולפיכך מוצג לרוב באור חיובי) מאפשר למשקיע פוטנציאלי לבחון את כדאיות ההשקעה בחברה. על פי חוק, החברה מחויבת לשלוח את הדוח לכל בעלי המניות הגדולים ולפרסמו גם לציבור הרחב.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש