דחיית החזרי הלוואה | Forbearance

השהיה או הפחתה זמנית של תשלומי ההלוואה החודשיים, לרוב עד שנה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש