דחיקה החוצה (של פעילות לא ממשלתית) | Crowding out

מצב שבו הממשלה מגבירה את מעורבותה בשוק הכסף (הלוואות) ומשפעה בכך על גובה הריבית / רמות הביקוש וההיצע.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש