דיבידנד | Dividend

חלק מהרווח הנקי שהחברה משלמת משקיעים בעלי המניות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש