דירוג אשראי | Beacon / FICO Score ; Credit Rating

ניקוד הקובע את ״ערך האשראי״ של אדם/חברה (על בסיס היסטוריית האשראי וההתנהגות הפיננסית של הגורם המוערך), ומאפשר למלווים להעריך את הסבירות לקבלת החזר ההלוואה. המספר (נע בין 300 ל-900) משלב מגוון פרמטרים המרכיבים את ההתנהגות הפיננסית של אותו אדם/חברה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש