דפלציה | Deflation

ירידת מחירים מתמשכת במשק (סחורות, שירותים).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש