דרישה לבטוחות נוספות (בהקשרי אופציות) | Margin call

מצב שבו הביטחונות הניצבים כ״גב״ להלוואה אינם מספיקים והלווה נדרש לספק בטוחות כספיות נוספות (Margin).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש