הון שלילי (בהקשרי משכנתה) | Negative equity

מצב שבו קרן המשכנתה של הלווה גדולה משווי הבית.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש