הון | Capital

כסף זמין/פנוי לייצור הכנסות נוספות. נכסים של פרט/חברה, לאחר ניכוי ההתחייבויות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש