הוצאות | Expenditures / Expenses

הוצאות כספיות (סחורות, שירותים ועלויות שונות אחרות). מסווגות לרוב כקבועות, כמשתנות וכתקופתיות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש