הוראת קבע להשקעה | Automatic Investment Plan (AIP)

הסדר שבמסגרתו סכום כסף עובר בקביעות מחשבון המשקיע לטובת רכישת נכסים פיננסיים (שוק ההון).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש