החזר חודשי | Amount due

הסכום החודשי לתשלום (במסגרת החזר הלוואה, לפי לוח סילוקין).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש