החזר צפוי על השקעה | Expected rate of return

הסכום הצפוי על השקעה, בהתבסס על שיעורי התשואה הסבירים (לעתים קרובות מבוסס על ביצועי הנכס בעבר).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש