החזר ״נקי״ על השקעה (ROI) | Return on investment (ROI)

מדד לצמיחתו של נכס מאז רכישתו. אפקטיביות השקעה, המחושבת כיחס שבין הרווח הנקי מהמהלך (הרווח מהשקעה בניכוי עלותה), לבין עלות ההשקעה. כלי מרכזי להערכת הכדאיות של השקעה מסוימת (גם בהשוואה לחלופות).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש