היוון | Capitalization / Present value

תרגום של ערך כספי מתקופה אחת לערכה הכספי (כולל עלויות ורווחים שנצברו) בתקופה אחרת. לעיתים – הערך הנוכחי של תזרים/עסקה עתידית.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש