היצע מצרפי (תפוקה כוללת) | Aggregate supply curve

רמת ההיצע של סחורות ושירותים במשק בפרק זמן נתון, בכל רמת מחיר.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש