הכנסה כוללת | Gross income

סך ההכנסה שהתקבלה, לרבות: שכר, ריבית, דיבידנדים, דמי אבטלה וכדומה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש