הכנסה נטו | Net (“Take-Home”) Income / Net Wages

יחיד – סכום השכר שמועבר לחשבון הבנק לאחר ניכוי מיסים והפרשות לתוכניות חיסכון שונות (קרן פנסיה וכו׳).
חברה – הרווח לאחר הוצאות.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש