הכנסה פנויה | Discretionary income / Disposable income

ההכנסה/הרווח נטו, אחרי תשלומי המיסים והוצאות המחיה.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש