הכנסה / רווח | Earnings, Revenue

תשלום שאדם/חברה מקבלים ממקורות שונים (שכר על עבודה, תמורה על שירותים/השקעה וכדומה).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש