הכנסה שנתית | Annual Income

סך הכספים שהתקבלו כנגד עבודה והשקעות במשך שנה אחת.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש