הכנסה | Income

כסף המהווה תמורה לעבודה או לפעילות יצרנית/עסקית כלשהי, או תוצר של השקעה (מכשירים פיננסיים/רכוש/אחר).

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש