הלוואה בתשלומים גדלים | Graduated Repayment

החזר הלוואה בהיקפים הולכים וגדלים, בהדרגה, לאורת תקופת ההחזר.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש