הלוואת בלון | Balloon Mortgage

הלוואה שבמסגרתה הלווה משלם רק את עלויות הריבית לאורך תקופת ההחזר, ואת הקרן – בעת הפדיון. לרוב מדובר בהלוואות לטווח קצר.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש