הלוואת ״סאב פריים״ | Subprime mortgage loan

מתן הלוואה ללווים בעלי ערך אשראי נמוך (על רקע תשלומים חסרים / חוב / היעדר היסטוריית אשראי). כמו כן, ״לווי סאב פריים״ עשויים להיות מאופיינים גם בתיעוד מוגבל / בהיעדר תיעוד (הכנסה, נכסים) ובעלי יחס התייחייבויות-הכנסה גבוה יחסית.

ברוכים הבאים לפלטפורמה – חדש